nr telefonu +48 731 467 642
UL. Odrzańska 9/10, WROCŁAW

Zespół Kehrera (Choroba wdowia) – co musisz wiedzieć?

Choroba wdowia

Zespół Kehrera , zwany także chorobą wdowią, to nazwa używana do opisania rzadkiego zjawiska polegającego na wystąpieniu silnego bólu brzucha pooperacyjnego spowodowanego uwięźnięciem narządów wewnętrznych. Chociaż może wystąpić po dowolnym zabiegu chirurgicznym, najczęściej wiąże się z operacjami brzuszno-miedniczymi.

Objawy Zespołu Kehrera

Typowymi objawami są nagły, intensywny ból brzucha, wzdęcia oraz problemy z oddawaniem stolca i gazów. Objawy te mogą się nasilać w miarę zwiększania się ciśnienia w brzuchu i mogą prowadzić do poważniejszych komplikacji, jak niedokrwienie tkanek.

Diagnostyka i leczenie wdowiej choroby

Diagnoza zespołu Kehrera stawiana jest na podstawie historii medycznej pacjenta, badania fizykalnego oraz wyników badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa. Leczenie najczęściej wymaga interwencji chirurgicznej w celu usunięcia uwięźniętych tkanek i zapobiegania dalszym komplikacjom.

Prewencja i dalsza opieka przy wdowiej chorobie

Świadomość tego stanu wśród personelu medycznego i pacjentów jest kluczowa dla zapobiegania jego wystąpieniu. Regularne kontrole pooperacyjne i szybka reakcja na objawy mogą znacznie zwiększyć szanse na uniknięcie poważnych konsekwencji.

Zespół Kehrera jest poważnym stanem, który wymaga szybkiej diagnozy i interwencji chirurgicznej. Rozpoznanie objawów i wiedza o możliwych ryzykach po operacji są kluczowe dla zapobiegania poważnym komplikacjom zdrowotnym.

Choroba wdowia - film: